“Tầm Soát Cổ Phiếu” đã được thêm vào danh sách yêu thích.

Tầm Soát Cổ Phiếu

Tác giả: Trường Money
Sách nói Tầm soát cổ phiếu là quyển sách tâm huyết đầu tiên của tác giả tích luỹ toàn bộ 20 năm kinh nghiệm, kiến thức và tâm huyết đã giúp ông thành công trong 20 năm qua. Tác giả có lỗi diễn đạt thuần Việt, hấp dẫn, hàm lượng tri thức cao mang đến cách nhìn thực chiến trên thị trường Việt Nam!

Trường Money là một nhà đầu tư hơn 20 năm kinh nghiệm và đạt được những thành tự nhất định trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ những ngày thị trường sơ khai mới thành lập. ông sở hữu kênh Facebook Và Youtube học viện cổ phiếu Trường Money có hàng trăm nghìn người học viên và người theo dõi.

Sách nói Tầm soát cổ phiếu là quyển sách tâm huyết đầu tiên của tác giả tích luỹ toàn bộ 20 năm kinh nghiệm, kiến thức và tâm huyết đã giúp ông thành công trong 20 năm qua. Tác giả có lỗi diễn đạt thuần Việt, hấp dẫn, hàm lượng tri thức cao mang đến cách nhìn thực chiến trên thị trường Việt Nam!

MỤC LỤC:

 • TƯ DUY HỆ SINH THÁI LÀM GIÀU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 • TÔI ĐÃ ĐẦU TƯ NHƯ THẾ NÀO HƠN 20 NĂM QUA
 • GIÁC NGỘ BẢN THÂN VỀ TÀI CHÍNH
 • BỨC TRANH TTCK VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 – 2021
 • QUY TẮC VÀNG TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
 • FIND THE LOSS – CUT THE LOSS
 • QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NH N
 • ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU DÀI HẠN
 • ĐẦU TƯ THÔNG QUA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NỘI ĐỊA
 • CỔ PHIẾU RẺ HAY CỔ PHIẾU GIÁ CAO
 • KỸ NĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
 • TƯ DUY DÒNG TIỀN TRÊN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
 • KỸ NĂNG SỬ DỤNG MARGIN
 • QUY GIÁ CỔ PHIẾU TƯƠNG LAI VỀ HIỆN TẠI
 • TẦM SOÁT NGÀNH
 • TẦM SOÁT CỔ PHIẾU VÀ THỰC HÀNH
 • NHẬN BIẾT CON SÓNG THẦN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG.
 • PHONG CÁCH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRÊN TTCK
 • TẦM SOÁT NHÀ ĐẦU TƯ LỚN, TỔ CHỨC, NHÓM CỔ ĐÔNG
 • MẪU HÌNH SIÊU CỔ PHIẾU THÀNH CÔNG
 • MẪU HÌNH SIÊU CỔ PHIẾU CHUYỂN ĐỘNG NGÀNH
 • CỔ PHIẾU CÓ PHẨM CHẤT KÉM
 • THỰC HÀNH CỔ PHIẾU CHUYỂN ĐỘNG NGÀNH
 • TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU MẪU HÌNH CỔ PHIẾU TĂNG GIÁ THÀNH CÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM?
 • THỰC HÀNH VỀ SIÊU CỔ PHIẾU
 • ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀO KỸ NĂNG TRADING SAU TẦM SOÁT
 • MẪU HÌNH CỔ PHIẾU PHẨM CHẤT KÉM

Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là loại chứng khoán, được phát hành dưới dạng chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019

 • Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
 • Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Cổ phiếu (share, stock hoặc capital stock) là loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp. Những người nắm giữ cổ phiếu trở thành những cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty/doanh nghiệp phát hành.

Cổ phiếu chính là sản phẩm riêng của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy xác nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu là bằng chứng và là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông nắm giữ. Vì vậy, cổ phiếu còn được gọi là chứng khoán vốn.

Khi xem xét Cổ phiếu của Công ty cổ phần, thường có sự phân biệt cổ phiếu được phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đang lưu hành.

Trong trường hợp công ty có cả hai loại cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, người ta sẽ xác định cụ thể cho từng loại một. Số cổ phiếu thường đang lưu hành là căn cứ quan trọng để phân chia lợi tức cổ phần trong công ty.

Phương pháp tầm soát cổ phiếu

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG PHÁP P/E

Chỉ số P/E thể hiện mối quan hệ tỷ lệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) so với thu nhập của một cổ phần (EPS). Hay nói cách khác để có được 1 đồng thu nhập từ cổ phiếu, nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu tiền. Như vậy, chỉ số P/E cao tức là cổ phiếu đang được định giá cao và ngược lại.

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG PHÁP P/B

Tỷ số P/B được dùng để so sánh giữa giá của một cổ phiếu (Price) với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó (Book value ratio). Tương tự như chỉ số P/E, chỉ số P/B càng thấp tức là cổ phiếu đó đang được định giá thấp và ngược lại.

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG PHÁP P/S

Là chỉ số đo lường giá cổ phiếu trên doanh thu mỗi cổ phần (Price/Sales per Share). Cũng giống như 2 chỉ số đề cập bên trên, chỉ số P/S và cổ phiếu được định giá sẽ tỉ lệ thuận với nhau.
Ngoài ra còn một số phương pháp định giá phổ biến khác như: Định giá cổ phiếu dựa vào chỉ số đánh giá doanh nghiệp ROA, ROE; Định giá cổ phiếu theo phương pháp cổ tức; Định giá cổ phiếu theo công thức Benjamin Graham,…

Mỗi phương pháp định giá sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau và với từng ngành, từng loại doanh nghiệp thì cũng sẽ chỉ phù hợp với một vài phương pháp định giá.

 

0 review for Tầm Soát Cổ Phiếu

Thêm một bài đánh giá

1 2 3 4 5