“SỬ KÍ TƯ MÃ THIÊN” đã được thêm vào danh sách yêu thích.

SỬ KÍ TƯ MÃ THIÊN

Tác giả: Tư Mã Thiên
Sử Ký Tư Mã Thiên không chỉ là một cuốn Sử Ký bình thường mà đó là toàn bộ tâm huyết với những giá trị tinh hoa về đạo nhân nghĩa, cùng sự phơi bày mặt trái của một xã hội cổ xưa mà Tư Mã Thiên đã dùng cả đời người đi khắp vạn dặm đất nước để ghi chép

“Sử ký” của Tư Mã Thiên là bộ sử đầu tiên của loài người viết về lịch sử của một đất nước trên 3000 năm, biết trước nhân loại đến 18 thế kỷ. Nội dung của “Sử ký” tập trung phản ánh bản chất của giai cấp thống trị Trung Hoa với những nhân vật lịch sử nổi tiếng như: Tần Thủy Hoàng với đường lối pháp trị hay Hán Cao Tổ Lưu Bang. Bên cạnh đó, bộ sử cũng ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người dân. Có thể nói, Tư Mã Thiên đã thể hiện sự công bằng xã hội trong bộ sử của mình qua việc tái hiện lại hầu như tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội một cách gần gũi mà độc đáo, miễn những con người ấy có những phẩm chất tốt đẹp như Khuất Nguyên, Liêm Pha, Lạn Tương Như hay Thích Khách, Dự Nhượng, Kinh Kha. Bên cạnh sự thành công về mặt nội dung, bộ sử cũng rất thành công về mặt nghệ thuật. Điều này được thể hiện qua nghệ thuật kể chuyện hết sức tài tình, sinh động, hấp dẫn và nghệ thuật xây dựng nhân vật vừa phong phú nhưng lại có tính cách rõ ràng. Đối với văn học đời Hán nói riêng và văn học Trung Quốc nói chung, “Sử ký” vừa là tác phẩm đã mở đầu cho thể loại truyện ký lịch sử, lại vừa cố định bản chất, tính cách nhân vật lịch sử.

0 review for SỬ KÍ TƯ MÃ THIÊN

Thêm một bài đánh giá

1 2 3 4 5