“DOANH NGHIỆP của THẾ KỶ 21” đã được thêm vào danh sách yêu thích.

DOANH NGHIỆP của THẾ KỶ 21

Tác giả: Robert T Kiyosaki
Trong cuốn sách này, Robert T. Kiyosaki sẽ chỉ ra cho bạn đọc thấy lý do tại sao mình cần phải gây dựng doanh nghiệp riêng của mình và chính xác đó là doanh nghiệp gì.

Một quyển sách khác của tác giả bộ sách nổi tiếng Dạy con làm giàu. Trong cuốn sách này, Robert T. Kiyosaki sẽ chỉ ra cho bạn đọc thấy lý do tại sao mình cần phải gây dựng doanh nghiệp riêng của mình và chính xác đó là doanh nghiệp gì. Nhưng đây không phải là việc thay đổi loại hình doanh nghiệp mình đang triển khai mà đó là việc thay đổi chính bản thân. Tác giả còn cho bạn đọc biết cách thức tìm kiếm những gì mình cần để phát triển doanh nghiệp hoàn hảo, nhưng để doanh nghiệp của mình phát triển thì mình cũng sẽ phải phát triển theo.

3 review for DOANH NGHIỆP của THẾ KỶ 21

author
Nguyễn thi thu2023-11-06 22:04:49

author
PHẠM TIẾN MINH2023-10-12 10:06:57

Quá hay!

author
PHẠM TIẾN MINH2023-10-12 09:56:20

Quá hay!

Thêm một bài đánh giá

1 2 3 4 5