“36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh” đã được thêm vào danh sách yêu thích.

36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh

Tác giả: Hầu Gia
Sách noi 36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh giúp con người mở rộng vô hạn các phương án để giải quyết tốt những tình huống quan trọng, cấp bách một cách khôn ngoan. Trong sách nói này lần lượt là 72 kế sách, trình bày kế sách và những ví dụ thiết thực trong cuộc sống tại thời điểm này và chuyện thương trường.

Nội dung sách 36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh

Sách nói 36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh – Cổ nhân từ nghìn xưa luôn có lối tư duy sắc bén và khôn ngoan để giải quyết những yếu tố khó khăn phát sinh trong cuộc sống. Từ chuyện ăn ở sinh hoạt thông thường nhất cho đến tướng lĩnh dụng binh, nhà vua trị nước đều cần những kế sách, mưu lược tuyệt đỉnh. Đó là yêu cầu bắt buộc của thời cuộc khi mà ngày ngày luôn có những cuộc giao tranh đụng độ giữa các cá nhân bình dân cho đến cuộc tranh đấu tranh liên miên giữa các vùng cát cứ, chư hầu hay các quốc gia với nhau. Thắng hay bại toàn bộ đều tùy thuộc vào kế sách.

Sách nói 36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh giúp con người mở rộng vô hạn các phương án để giải quyết tốt những tình huống quan trọng, cấp bách một cách khôn ngoan. Trong sách nói này lần lượt là 72 kế sách, trình bày kế sách và những ví dụ thiết thực trong cuộc sống tại thời điểm này và chuyện thương trường.

36 kế & 36 đối kế trong kinh doanh

 • Kế 1: Thả bóng bắt mồi
 • Kế 2: Thả mồi bắt bóng
 • Kế 3: Phú quý kế
 • Kế 4: Khổ nhục kế
 • Kế 5: Thả tép bắt tôm
 • Kế 6: Thả tôm bắt tép
 • Kế 7: Kích tướng kế
 • Kế 8: Hàn tướng kế
 • Kế 9: Rung cây dọa khỉ
 • Kế 10: Trồng cây dụ khỉ
 • Kế 11: Mỹ nhân kế
 • Kế 12: Nam nhân kế
 • Kế 13: Thừa gió bẻ măng
 • Kế 14: Tạo gió bẻ măng
 • Kế 15: Thừa nước đục thả câu
 • Kế 16: Tạo nước đục thả câu
 • Kế 17: Thuận tay dắt bò
 • Kế 18: Nghịch tay dắt bò
 • Kế 19: Giả yếu chế mạnh
 • Kế 20: Giả mạnh chế yếu
 • Kế 21: Biết là giả là không biết
 • Kế 22: Không biết mà giả là biết
 • Kế 23: Giương đông kích tây
 • Kế 24: Giương đông kích đông
 • Kế 25: Du long chuyển phượng
 • Kế 26: Du phượng chuyển long
 • Kế 27. Xuất khách vi chủ
 • Kế 28. Xuất chủ vi khách
 • Kế 29. Quýt làm cam chịu
 • Kế 30. Quýt làm quýt chịu
 • Kế 31. Muốn bắt mà lại thả
 • Kế 32. Muốn thả mà lại bắt
 • Kế 33. Ve sầu thoát xác
 • Kế 34. Ve sầu nhập xác
 • Kế 35. Tấn kế
 • Kế 36. Tẩu kế
 • Kế 37. Bớt củi dưới nồi
 • Kế 38. Thêm củi dưới nồi
 • Kế 39. Điệu hổ ly sơn
 • Kế 40. Điệu sơn ly hổ
 • Kế 41. Ly gián kế
 • Kế 42.
 • Kế 43. Một mũi tên hai con nhạn
 • Kế 44. Hai mũi tên một con nhạn
 • Kế 45. Mượn đầu heo nấu cháo
 • Ke 46. Mượn cháo luộc đầu heo
 • Kế 47. Qua sông phá cầu
 • Kế 48. Qua sông giữ cầu
 • Kể 49. Hoãn binh kế
 • Kê 50. Hoãn tịnh kê
 • Kê 51. Lấy khỏe đánh mệt
 • Kê 52. Lấy mệt đánh khỏe
 • Kê 53. Bất tướng kế
 • Kê 54. Bắt quân kế
 • Kế 55. Hỏa mù kế
 • Kể 56. Hỏa châu kế
 • Kế 57. Di thi kế
 • Kế 58. Di ngôn kế
 • Kế 59. Gián kế
 • Kê 60. Phản gián kế
 • Kế 61. Đảo kế
 • Kê 62. Đồng kê
 • Kê 63. Thái cực kế
 • Kê 64. Lưỡng cực kê
 • Kê 65. Tương kế tựu kế
 • Kế 66. Phản tương kế tựu kệ
 • Kê 67. Liên hoàn kế
 • Kế 68. Đơn kế
 • Kê 69. Định kế
 • Kế 70. Biến kế
 • Kế 71. Hữu kế
 • Kế 72. Vô kế

Kế, mưu kế là gì?

Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu đã & đang diễn ra vô cùng mãnh liệt, thế giới hóa cũng chính là xu thế của thế kỷ 21, khi mà tất cả các nước đều không thể nằm ngoài quy luật, sự cạnh tranh kinh tế còn nghặt nghèo hơn bất cứ lúc nào. Ở bối cảnh này chúng ta buộc phải hợp tác, được hưởng nhiều tiện ích nhưng cũng chịu sức ép cạnh tranh vô cùng lớn. Chỉ có sức mạnh về phương tiện, vũ khí, nhân công, trí tuệ mới có thể đảm bảo cho chúng ta bình an vô sự, cộng tác và phòng vệ.

Có binh mạnh tuy vậy không có tài dụng binh thì cũng coi như bỏ, có phương tiện mạnh mà không hề biết sử dụng cũng bằng không. Trong những loại phương tiện, vũ khí, có một loại đáng chú ý lợi hại, đó là “kế”. Giỏi mưu kế tự động dùng đúng người, đi đúng đường & hưởng đúng thành tích. Vậy kế hay mưu kế là gì?

Kế được định nghĩa là “cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó.” Kế là cách thức làm, là phương thức là kỹ năng giải quyết vấn đề. Kế khác biệt với những cách thức, cách thức làm thông thường ở 3 yếu tố:

 1. Kế được khai triển một cách chủ động, bí mật & bất ngờ.
 2. Kế thường áp dụng cho trường hợp lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều.
 3. Kế được sử dụng để giải quyết những tình huống khó khăn, ngặt nghèo kiểu như trước bờ vực sinh tử.

Như vậy, hiểu một cách bình dị nhất thì Kế là những cách hơn thế nữa, những mưu lược có thể áp dụng tức thời nhằm giải quyết một tình huống khó khăn rõ ràng trước mắt.

 

0 review for 36 kế và 36 đối kế trong kinh doanh

Thêm một bài đánh giá

1 2 3 4 5